Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Tuesday, December 28, 2010

mungkinkah?

Mungkinkah kerana bola selepas ini Rakyat Malaysia dan Indonesia berpatah arang? Mungkinkah hubungan yang telah lama wujud retak kerana sukan yang kita katakan boleh menambahkan kasih sayang?

Banyak masa dihabiskan kerana sukan antara negara tetapi apa impak positif yang dituai? apakah perpecahan yang kita usahakan?

Masyarakat Malaysia menyumbang kepada mangsa gempa dan berbagai di Indonesia. Indonesia menjadi pusat pengajian pelajar Malaysia. Hubungan perniagaan dua hala. Malaysia menjadi tempat mencari rezeki bagi buruh indonesia. Indonesia menjadi ladang pada projek projek pertanian rakyat Malaysia. Apakah semua ini akan tergendala dan terhenti kerana satu piala?

Memang benar semangat kenegaraan perlu ditampilkan tetapi bukankah antara patriotisme juga menghormati negara jiran dan juga rakan baik negara kita? segala kemungkinan boleh tercetus sekiranya Islam di letakkan di luar kehidupan. Tetapi hanya kemakmuran yang menjadi kemungkinan jika ISlam sebagai garis pandu kehidupan. Selamat kembali kepada Islam yang sebenar.

Monday, December 27, 2010

Cinta Itu Pasangannya Taqwa

Benarkah?

saya cuma mahu kaitkan ungkapan saya ini dengan Qu anfusakum wa ahlikum naara. Maknanya: peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari neraka.

Nah! ada yang mengatakan cinta itu penamat Taqwa ada pula mengatakan cinta itu pembuka taqwa apapun orang kata bagiku perinsip cinta itu ada tiga.

1- Asal CINTA itu suci dan tempatnya hati.
2- Paksi CINTA itu Tauhid dan Iman.
3- Pasangan CINTA itu haruslah TAQWA. barulah cinta membuahkan bahagia yang hakiki.

Jom bercinta.