Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Sunday, January 15, 2012

Asal usul nama Palestin.

Nama Palestin ini dikatakan dalam buku-buku sejarah berasal dari nama tempat Balest yang merupakan utara Mesir dan Selatan Palestin hari ini. Di kisahkan ada sebuah pulau yang dikenali dengan nama Pulau Kreit mengalami kebuluran atau musibah yang dahsyat. Ini menyebabkan mereka mula menyerang persisiran pantai Mesir dan Syam. Ramsis 3 mempertahankan bumi Syam dan Mesir ini dari serangan mereka dan Ramsis enggan membenarkan mereka tinggal di tanah jajahannya. Akhirnya dia menyepakati sebuah perjanjian dengan mereka untuk meletakkan mereka di Ghaza sekarang. Tempat ini dinamakan Balest dan mereka yang menetap di sana digelar Balestiniyyin.

Dalam pada itu mereka juga berjiran dengan dua bangsa lain iaitu Kan'an dan juga Yabus dan mereka ini adalah penduduk asal bumi Palestin. Selepas masa berlalu Balestiniyyin ini menyerap masuk ke dalam Bangsa Kan'an dan sudah tidak meninggalkan apa-apa kesan sejarah di bumi Palestin melainkan di sebut dalam kitab kitab kuno berkenaan peperangan kuno yang masyhur iaitu peperangan Louzin yang berlaku antara mereka dengan kerajaan Mesir Ramsis.

Setelah zaman beredar namanya kini dikenali sebagai Palestin.

1 comment:

umaq_eiman said...

rujukan Palestin : altarikh al musawwar - tareq suwaidan