Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Tuesday, September 06, 2011

Risalah untuk pemuda Islam.

Pendahuluan :

Di sana beberapa perkara yang mesti difahami dan dijelaskan sebelum bercakap mengenai negara dan agama pada zaman sekarang. Juga sebelum kita menghukum betul atau salah menjadikan agama antara tunggak terbinanya negara pada abad ke dua puluh[1] ini. Kurun kemajuan sains dan teknologi serta perkembangan kemanusiaan dan globalisasi.

1. Hakikat Pertama: Agama dan negara dalam pergolakan politik serta kebebasan memerintah dalam masyarakat Eropah.

Sekiranya gereja di Rom tidak membolot peranan kekuasaan dan kerajaan (sejak Kristinisasi berpindah ke Eropah) tidak akan wujud di eropah perebutan kuasa antara puak “agama” dan puak “negara”, dan tidak akan dikenali falsafah yang muncul selepas revolusi Perancis pada akhir kurun ke 18 yang menjadi pemisah antara dua pihak dalam menyerahkan kuasa dalam masyarakat Eropah.

Seandainya Gereja Kristian Rom hanya memperluaskan pengawasannya pada perlaksanaan peribadi kristian dari segi akhlak, tanpa melihat dirinya sebagai badan politik tidak mungkin akan tercetus haluan sekular, dalam pemisahan negara dari agama dalam peraturan kuasa masyarakat barat. Maka golongan sekular ketika melihat kepada tiada hak campur tangan agama dalam negara, sebenarnya ia memaksudkan “agama”adalah (gereja) sebagai badan pemilik kuasa. Tetapi bukanlah ia bermaksud menafikan secara mutlak nilai-nilai agama kristian atau tidak beramal dengannya dan menjaganya.

Adapun masyarakat Perancis ketika ini[2] (adalah yang kelima dalam salasilah republik-republik selepas Revolusi Perancis.) masih lagi mempamerkan diri mereka sebagai pemelihara mazhab katholik di dunia ini. Manakala British mendokong mazhab Protestan di mana jua.[3]

Adapun Ruh al Masih tertera dalam undang-undang kerajaan sekular di masyarakat-masyarakat Eropah dan Amerika (terutamanya dalam undang-undang kekeluargaan). Sepertimana juga ia diambil sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam dan luar negara. Negara Sweden- negara yang paling bebas dari beragama di Eropah sejak perang dunia kedua. Tetapi dalam menanggapi peperangan saudara di Nigeria antara Biavara dan orang Islam merekalah yang mendahului dunia dalam membela puak Biavara kerana mazhab katholiknya.

Tiada keraguan sama sekali bahawa maksud memisahkan agama dan negara dalam tanggapan Sekular adalah memisahkan kuasa gereja dari kuasa negara.

2. Hakikat kedua: Makna kerajaan Tuhan , ia sebenarnya adalah kerajaan gereja Katholik.

Maka gereja ini berpendapat: dia memerintah di dunia ini sebagai ganti bagi Allah mereka mendakwa Allah sebagai tuhan bapa, dan ruh Quds, maka baginya tiada kesalahan dalam perkataan dan ketaatan padanya adalah menjadi kewajipan penganutnya. Pihak gereja sahaja berhak mentafsirkan kitab suci. Pope merupakan ketua kerajaan tuhan yang mewarisi 3 perinsip:

a- Maksum perkataannya.

b- Penganut Katholik wajib taat padanya.

c- Mempunyai hak mentafsirkan kitab Suci.

Dalam peribadi Pope diangkat dari manusia biasa ke peringkat yang Suci, setelah dia menjasadkan di dalam dirinya gereja dan dirinya menjadi jasad kepada 3 peranan tuhan dalam trinity : Ayah , Anak dan Ruh qudus.

Sekiranya yang menggambarkan perbezaan dalam halatuju sekular antara agama dan negara sebenarnya ia khilaf dalam prinsip-prinsip kristian itu sendiri. Negara dalam masyarakat Eropah dalam halatuju urusan mereka … telah salah dalam hubungan antara keduanya , beginilah gambaran yang salah dalam menggambarkan kehidupan kerajaan Islam semasa zaman Rasulullah( atau sehingga zaman Khilafah ar Rashidah) dengan menganggap ia kerajaan Tuhan iaitu satu kerajaan yang maksum dari kesalahan , atau kerajaan suci, dengan aggapan Pemimpin sebagai pengganti Allah di muka bumi, serta dia berhak mentafsir al Quran.

Maka dalam Islam ada perinsip Ijtihad:

a- Dalam lingkungan bukan maksum dari kesalahan dalam pandangan dan perkataan di sisi keterangan asas-asas Islam, disamping menjaga manusia muslim peringkat kemanusiaannya di antara salah dan tepat.

b- Seterusnya memberikan dalam masa yang sama untuk Fikah Islam perbaikan kepada peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan dalam kehidupan masyrakat insan.

Mana-mana individu, atau kerajaan Islam melaksanakan Kitab Allah maka dia tidak terkeluar dari lingkungan “Ijtihad” dalam perlaksanaan. Iaitu berkitar antara silap dan tepat dalam tindakannya. Oleh itu tiada kerajaan Tuhan dalam Islam. Sepertimana tiada agama dan negara di dalamnya; iaitu tiada dua penguasa : yangmana satu menguasai agama maka dialah pihak yang dimuliakan untuk memegang pemerintahan.

Maka kerajaan Islam adalah kerajaan kemanusiaan yang bersandarkan kepada kitab Allah dalam perlaksanaan.

Islam Menekankan kepada sikap individu dan politik umat bersama-sama. Tidak dikenali dalam Islam campur aduk dalam kekuasaan dan tidak pula pemisahan antara agama dan negara.

Adapun keraguan dalam 2 hakikat ini merupakan hasil dari ikut-ikutan dan perpindahan dari pemikiran barat tanpa di sana keaslian dalam memahami perinsip-perinsip Islam pada peniru-peniru atau penyalin budaya.

Maka beginilah : perinsip-prinsip Kristian adalah rukun utama dalam sistem Sekular yang berdiri di atas pemisahan di antara dua kuasa: Agama dan masa; dalam kelakuannya, perundangannya dan pendiriannya. Kemungkinan kita tidak dapati dalam masyrakat mereka hari ini( ia berbeza dengan masyrakat Atheis yang Materialis) Kuasa semasa akan menidakkan Prinsip kristian sekalipun ia mungkin menimbulkan perbalahan dengan kuasa Gereja.

Kalaupun tidak disebut dalam perlembagaan Sekular Ungkapan kristian sebagai Agama rasmi maka ini kerana sistem ini mahu menunjukkan (sekurang-kurangnya dari sudut zahir) dengan prinsip “sama-rata” dan “tidak membeza-bezakan” dengan sebab agama dalam menjaga individu-individu dan melaksanakan undang-undang yang dikeluarkan.
[1] Risalah ini dibukukan pada April 1970.

[2] Ketika risalah ini di tulis.

[3] Ini dibuktikan dalam pendirian Britain dalam perang saudara Nigeria sejak ditubuhkan pada 1968 menentang Biavara manakala Perancis menyokong Biavara kerana Biavara berpegang dengan mazhab Katholik. Begitu juga halatuju pemerintahan Perancis sentiasa cenderung dengan keinginan Vatikan dan keakraban Perancis dengan Amerika Latin adalah kerana mazhab agama mereka ini menunjukkan agama masih menjadi pemacu kepada pemerintahan Sekular Perancis yang mendokong Katholik.

tulis.

[3] Ini dibuktikan dalam pendirian Britain dalam perang saudara Nigeria sejak ditubuhkan pada 1968 menentang Biavara manakala Perancis menyokong Biavara kerana Biavara berpegang dengan mazhab Katholik. Begitu juga halatuju pemerintahan Perancis sentiasa cenderung dengan keinginan Vatikan dan keakraban Perancis dengan Amerika Latin adalah kerana mazhab agama mereka ini menunjukkan agama masih menjadi pemacu kepada pemerintahan Sekular Perancis yang mendokong Katholik.

No comments: