Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Wednesday, September 14, 2011

saya terjemahkan khas untuk rosmah mansor dan Najib Razak,

Allah merahmati mereka yang mengetahui kadar dirinya.
Terjemahan Abu Aliyyah.

Telah sampai kepada Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz bahawa salah seorang anaknya menempah cincin dari perak bernilai 1000 Dirham. Maka Umar pun mengutuskan surat kepada anak baginda:

"Aku mendapat tahu anaknda menempah cincin perak berharga 1000 dirham, maka juallah ia, dan sedekahkan pada 1000 orang yang lapar dengan harganya, dan tempahlah cincin dari besi dan tulislah di atasnya; Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya."

No comments: