Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Saturday, June 09, 2012

zakat mas dan perak

sesiapa yang membeli dan menyimpan emas dan perak jangan pula dilupa zakatnya... zakat emas mesti dibayar sekiranya sudah mencukupi setahun tempoh simpanan dengan kadar 85 gram ataupun 20 dinar emas. manakala zakat perak pula sekiranya mencukupi setahun dengan kadar atau berat 595 gram ataupun bersamaan 200 dirham. Kadarnya adalah 2.5% dari jumlah emas dan perak tersebut.

Walaupun berat emas itu lebih ringan tetapi nilainya lebih tinggi jadi ia lebih banyak boleh disimpan untuk dikenakan zakat ini mungkin kerana kenaikannya yang agak lambat. manakala perak walaupun kelihatan lebih berat tetapi nilainya lebih sedikit ini mungkin kerana nilainya yang sangat cepat melonjak..

selamat melabur dan menyimpan kalau nak lagi selamat pastikan berzakat... sekian rumusan dari fikah zakat Dr Qaradhawiy.

No comments: