Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Wednesday, June 27, 2012

contoh skrip MC majlis penyerahan dana.


Majlis penyampaian sumbangan dana kerajaan negeri selangor kepada sekolah-sekolah DUN Sri Muda.


1.         PENGUMUMAN KETIBAAN

Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tn. Shuhaimi Bin Shafiei selaku Ahli dewan Undangan Negeri bagi kawasan Sri Muda.

Bismillahirrahmanirrahim marilah sama sama kita mulakan majlis ini dengan membaca ummul Furqan...

Untuk menambah seri dan barakah pada majlis petang ini dipersilakan Ustaz HajiDaniel Salehi Bin Abdul Hamid untuk memanjatkan doa kepada Allah.

2. Bacaan Doa
Terima kasih diucapkan kepada .Ustaz Haji Daniel Salehi Abdul Hamid.atas bacaan doa sebentar tadi.


3.         KATA ALU-ALUAN PENGACARA MAJLIS
- Yang Berhormat Tn. Shuhaimi Bin Shafiei
 selaku Ahli dewan Undangan Negeri bagi kawasan Sri Muda.
- Yang Berbahagia Tuan Haji Mohd Solehan Bin Haji Tahir,
Selaku Ketua kampung Jalan Kebun
Merangkap pengerusi JKKK Jalan Kebun
- Yang Berusaha Tn.Hj Samsudin bin Shaari,
Nazir Masjid an Naim, jalan kebun.
- Yang dihormati Tuan Hj, Nur Halim Bin Sirom
Wakil Majlis Perwakilan Penduduk.
- Yang dihormati Tn. Hj Hamdan Bin Mokhtar
Penegerusi Lembaga Pengelola Sekolah Ibnu Khaldun.


- Pengetua-pengetua , para guru besar,
- Para jemputan, Tuan-tuan dan Puan-puan
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh  dan selamat sejahtera.

 Hadirin yang dihormati,
Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Illahi lantaran dengan izin dan limpah kurnia-Nya dihimpun dan dipertemukan kita semua bagi menjayakan kemurnian agenda Majlis penyampaian sumbangan dana kerajaan negeri selangor kepada sekolah-sekolah DUN Sri Muda.

Saya bagi pihak Jawatankuasa Majlis  mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat serta hadirin semua ke majlis ini.

5.         UCAPAN ALU-ALUAN PLP SIK

Yang berhormat , Tuan-tuan dan puan-puan,
Majlis pada ptg ini dimulakan dengan ucapan aluan oleh Yang  Berusaha Tn. Hj Hamdan Bin Mokhtar
Penegerusi Lembaga Pengelola Sekolah Ibnu Khaldun.

. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan.

Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Tn. Hj Hamdan Bin Mokhtar atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi.
6.   UCAPAN PERASMIAN OLEH Yang Berhormat Tn. Shuhaimi Bin Shafiei

Kini tibalah masanya yang kita tunggu dan nantikan iaitu ucapan penyempurnaan Majlis Penyampaian Dana kerajaan negeri Selangor kepada sekolah-sekolah DUN sri Muda

Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tn. Shuhaimi Bin Shafiei  selaku Ahli dewan Undangan Negeri bagi kawasan Sri Muda. menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis ini. Dipersilakan

Begitulah ucapan Majlis Penyampaian Dana kerajaan negeri Selangor kepada sekolah-sekolah DUN sri Muda. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian  Yang Berhormat menyampaikan ucapan  dan seterusnya merasmikan majlis pada ptg ini.

7.         PENYAMPAIAN DaNA
Hadirin yang dihormati,
Majlis pada petang ini diteruskan dengan penyampaian Dana kepada wakil bagi setiap  sekolah yang terpilih.

Dengan segala hormatnya majlis menjemput Tn Mokhtar Bin Hamdan  mengiringi Yang Berhormat Tn. Shuhaimi Bin Shafiei menyampaikan dana  tersebut.

Dipersilakan


8.         PENYAMPAIAN CENDERAMATA
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat.
Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami , pihak majlis menjemput Tn Mokhtar Bin Hamdan  untuk menyampaikan cenderamata kepada

Yang Berhormat Tn. Shuhaimi Bin Shafiei

9.         UCAPAN PENUTUP & JAMUAN

Tuan-tuan dan puan-puan,
Maka sempurnalah sudah Majlis Penyampaian Dana kerajaan negeri Selangor kepada sekolah-sekolah DUN sri Muda. Sekali lagi pihak  majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan . Shuhaimi Bin Shafiei  dan tetamu jemputan atas kesudian hadir  bersama kita pada ptg ini.

Terima kasih atas segala perhatian, salam kemaafan di setiap kesilapan dari tuturkata mahupun lakucara, jumpa lagi pada lain ketika. Majlis mempersilakan Tn Mokhtar Bin Hamdan menjemput dan mengiringi Yang Berhormat serta tetamu jemputan ke bilik jamuan.

Sekian, wabillahitaufik walhidayah wassamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 comments:

sofila said...

Assalamualaikum.. minta izin tuan rumah, saya nak copy teks ucapan MC ni untuk majlis di sekolah saya.. syukran..

Anonymous said...

thanks...