Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Saturday, December 06, 2008

dan malam malam yang sepuluh.

Besok semua manusia di muka bumi ini diberi satu peluang yang sangat besar oleh Allah ganjaran yang takkan dapat di hari lain selain esok dalam setiap tahun. Aku ingin berkongsi dalam blog ni tentang hari yang mana seluruh manusia ditawarkan pengampunan dan pengecualian dari api neraka.

celakalah sapapun yang esok mereka tak dapat sedikitpun keampunan. 9 zulhijjah patutnya dinantikan dengan istighfar dan dilalui dengan taubat. dosa dosa diingati dan dikesali.

No comments: