Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Saturday, August 21, 2010

Iran meneruskan usaha membangunkan tenaga Nuklear.

Hari ini Iran memulakan persepakatan Nuklear dengan Russia walaupun dunia termasuk Malaysia menganggap ia sebagai ancaman kepada keamanan dunia.

Bagaimanapun Iran menganggap ini adalah hak negaranya untuk meneruskan usaha membangunkan negara dan bebas dari kebergantungan dengan kuasa luar. Loji Busyar kini akan beroperasi untuk menghasilkan tenaga dari bahan Uranium.

Russia menyatakan mereka akan bekerjasama dengan Iran dan sebarang pihak lain untuk menjayakan program nuklear.

No comments: