Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Friday, August 20, 2010

Saudara Kita di Pakistan memerlukan.

Baru ini PAkistan dilanda bencana alam. Mereka mengalami kemusnahan teruk. Negara mereka memerlukan bantuan dari dunia Islam.

Setakat ini bank besar dunia sudah melihat ini sebagai peluang bagi mereka. ADB menawarkan 6.4 bilion ringgit hampir 5 bilion lebih dari anggaran kerosakan oleh PBB.

ADB atau Bank Pembangunan Asia telah mengirim seratus stuff mereka ke sana dengan tawaran hutang sebanyak 2 bilion USD. ADB menjangka akan membantu PAkistan membaiki kemudahannya di 8 zon utama dengan anggaran masa selama 2 tahun. ADB yang berpusat di Manila telah mengutuskan Juan Mirandabagi membincangkan persyaratan bantuan ini dengan presiden Pakistan segera. Selain penjanaan modal dari sumbangan mereka juga meluluskan 3juta USD dari Tabung Bantuan Bencana.

Persoalan saya mana sistem ekonomi Islam? Mana negara Islam? Mana umat yang sangat prihatin dengan saudara mereka? Kenapa ADB? Kenapa pula Juan Miranda?

No comments: