Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Friday, April 30, 2010

mereka memerlukan kalian.

 Saudara kalian di Palestin berada dalam kebimbangan yang maksima. Ugutan ke atas seluruh umat islam al Aqsa ingin diruntuhkan musuh Allah Mei ini.

Apakah kalian hanya memerhtikannya dengan pilu? apakah yang bakal kalian lakukan? fikirlah dan putuskan sebuah tindakan mulai saat ini.

Al Aqsa tanah suci kita.Al Aqsa aqidah kita. Tiada maruah sekiranya anak-anak kera dan babi ini dibiarkan merobohkan rumah Allah. Kitalah tebusan al Aqsa. Bangun dan berjuanglah.

No comments: