Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Sunday, July 04, 2010

Kenapa Perlu kepada Mesyuarat?

Pertamanya : inilah Sunnah dalam organisasi rasulullah.

Kedua: Hanya mesyuarat yang mampu mengeluarkan keputusan menyeluruh dan meluas.

Ketiga: sekalipun keputusan mesyuarat itu mungkin salah tetapi ia tetap kurang risiko dari keputusan individu.

Keempat: keputusan mesyuarat akan menghasilkan suasana kerja yang selesa.

Kelima: Mesyuarat adalah proses membaiki dan menghalang kesilapan berulang.

Keenam: agar sesuatu badan dapat merumuskan sebarang tindakan.

No comments: