Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Friday, July 08, 2011

Cikgu yang celik dan murid yang mendengar.


Cikgu:Apa senjata utama rakyat>?
Pelajar: Pistol.
Cikgu : salah.
Pelajar : Bersih 2.0
Cikgu : salah.
Pelajar : Anwar
Cikgu : salah.
Pelajar : habi tu apa cikgu?
Cikgu : Ilmu yang sebenar.
Pelajar : oooo.
Cikgu : Kalau kamu jadi pemimpin jadilah pemimpin yang bijak, yang kenal mana syurga mana neraka.
            Pelajar: Kami akan jadi pemimpinkah ?
Cikgu : paling kurang kamu adalah pemimpin bagi diri kamu. Jangan jadi lembu yang tak mampu memimpin diri sendiri,             akhirnya jadi sembelihan tuannya yang selama ini dia patuhi.

No comments: