Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Tuesday, February 17, 2009

bom-bom yang tidak meletup di Ghaza.

Inilah sebahagian gambar Bom-bom Israel yang enggan meletup di Ghaza.
AllahuAKbar!

No comments: