Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Wednesday, June 02, 2010

Rafah dibuka berjadual tidak mencukupi.

Mesir semalam mengiklankan pembukaan sempadan Rafah 9 pagi sehingga 7 malam. HAMAS Menyatakan pembukaan sempadan berjadual ini tidak mencukupi untuk menangani block Ghaza selama bertahun-tahun sebelum ini.

Semua tawanan di B'r Sabie' telah dibebaskan kecuali 3 orang antara mereka Syeikh Ra'id Solah. Setakat ini sudah 6 Bas meninggalkan Ghazza dan permintaan rakyat Ghaza untuk meninggalkan Ghaza lebih 4000 orang, Namun pengangkutan sangat terhad dan mereka terpaksa menunggu giliran masing-masing.

Ghaza masih memerlukan saudara-saudaranya untuk memulihkan tanah mereka setelah dikepung lebih 4 tahun.

No comments: