Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Friday, May 28, 2010

Amerika bapa Israel.

Amerika memperuntukkan 205 juta dolar untuk pembinaan sistem kubah besi bagi melindungi Israel dari ancaman roket jarak dekat HAMAS.

Sistem ini akan menangkis roket-roket HAMAS dengan meletupkannya di udara. Jumlah ini hampir menyamai 1/3 kos pertahanan Amerika di seluruh dunia iaitu sebanyak 726 juta dolar.

Bil ini diluluskan oleh majlis senat dengan majority 229 menyokong berbanding 186 menolak. Bahkan majlis senat meluluskan sebanyak 361.6 juta dolar sebagai tambahan bagi permohonan obama. Lihatlah bagaimana sayangnya Amerika pada Israel. Bandingkan apa dunia Islam(kerajaan-kerajaan) beri pada Palestin?

No comments: