Say no to Israel

Say no to Israel
Say Yes to Plaestine

Monday, May 31, 2010

Israel menghalang media dari membuat liputan.

Israel seperti straterginya biasa akan mengahalang sebarang liputan ke atas operasinya. Kini Mavi Marmara dan Freedom flotilla sedang memasuki pelabuhan Asdud. Dijangka tahanan akan melalui proses penyelidikan Israel sebelum dihantar pulang.

Bagaimanapun setiap tahanan akan mampu memilih untuk berkeras atau menurut kehendak Israel. Kini peluang syahid telah sampai kepada relawan Armada Pembebasan.

Kini peluang kerja adalah dibuka kepada kita yang berada di tanah air masing-masing. Kita mesti bersuara , berdoa dan memperjuangkan nasib mereka, nasib barang-barang yang kita sumbangkan.

Maklumat terbaru Sekarang bermulanya kempen untuk satu lagi qafilah bantuan laut selepas 6 minggu dari sekarang. Kempen ini bertujuan memberi gambaran kepada Israel di sana sangat ramai masyarakat dunia yang bergerak untuk melawan gerakan Zionis yang mengurung manusia seramai 1.5 Juta dari keperluan asasi yang cukup.

No comments: